สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน

สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินปลอดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก


เงินเดือน:

ไม่กำหนด


อัตราดอกเบี้ย:

0.35% ต่อปี


อายุ:

20 ปีขึ้นไป

สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินเยียวยาผู้ที่ขาดรายได้ ขอกู้ออนไลน์ผ่าน MyMo

การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในปี 2023 ครั้งนี้ มีความรุนแรงมากกว่าครั้งที่ผ่านมา นับวันจำนวนผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ภาครัฐจึงได้ออกมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น แต่ด้วยการคุมเข้มของมาตรการดังกล่าวนี้ ทำให้ประชาชน และผู้ประกอบการจำนวนมากได้รับผลกระทบ ทางธนาคารออมสินจึงได้จัดทำมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินขึ้นมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ต้องขาดรายได้จากมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของทางรัฐบาล ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19ที่ทางธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10,000 บาทและให้กู้เงิน 100000 กัน สินเชื่อสู้ภัยโควิดออมสินนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น เราไปดูพร้อม ๆ กันเลย

ตอบรับมาตรการรัฐ ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10,000 บาท

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10,000 บาท ตอบรับมาตรการเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของทางคณะรัฐมนตรี โดยทางธนาคารได้ออกมาตรการ สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิ” ที่มีวงเงินโครงการรวมทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดรายได้ อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของทางภาครัฐ อย่างไรก็ดีสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินก็เข้ามาตรงช่วงเวลาเพราะเชื่อว่าหลายคนคงล้มลงกับพิษดังกล่าวไม่น้อยเลยทีเดียว

 • วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 0.35% ต่อปี
 • ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน 3 ปี
 • ปลอดชำระเงินต้น และดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก
 • ไม่ต้องมีหลักค้ำประกัน

สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินนี้ ปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ และกำลังหาแหล่งเงินทุน โดยเปิดให้สมัครยื่นขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดออมสินผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ครอบคลุมกว่าเดิม ขยายขอบเขตผู้กู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน

ในระยะเริ่มแรกของโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน เป็นการให้บริการกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี และเชียงใหม่ ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โดยได้เปิดให้ขอสินเชื่อผ่านMyMo ไปเมื่อ 13 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

ภายหลังจากการเปิดให้ยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน มีประชาชนสนใจ และยื่นขอกู้เป็นจำนวนมาก ทางธนาคารออมสินจึงได้ดำเนินการขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยปรับเงื่อนไขให้ผู้ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ก่อน เป็น 1 มิถุนายน 2566 (เดิม 1 พฤษภาคม 2566) สามารถลงทะเบียนขอกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินดอกเบี้ยต่ำได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

วิธีในการลงทะเบียนสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน

ก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนในการสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 เราไปดูคุณสมบัติผู้ที่จะขอกู้ที่ทางธนาคารกำหนดเอาไว้กันก่อนดีกว่า

คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ในการกู้จะต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาในการกู้จะต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
 • ไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย (NPLs : Non-Performing Loan)

ในการขอกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิในการสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ในแอปพลิเคชัน MyMo เสียก่อน จากนั้นจึงค่อย Log-in เข้าสู่ระบบใน MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อโควิด 10,000 บาทนี้ ตามวัน และเวลาที่ได้รับแจ้ง ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นถึงจะเห็นเมนู “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ในการสมัครสินเชื่อพร้อมสมัครบัตรกดเงินสดออนไลน์ได้อีกด้วย!

สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน เป็นมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกไหม้ โดยทางออมสินจะเปิดให้ลงทะเบียนขอกู้ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าวงเงินของสินเชื่อจะเต็ม นอกจากนี้ ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน และสินเชื่อเสริมพลังฐานราก สามารถยื่นขอกู้สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 นี้ได้อีกครั้ง ทั้งนี้เองสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน ก็ได้หมดเขตระยะเวลาการลงทะเบียนแล้ว หากใครกำลังมองหาสินเชื่อก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์หลักธนาคารออมสินได้เลย สินเชื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ต้องออมสิน

อัพเดทวันที่ 27 เมษายน 2566


แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สินเชื่อบ้าน ธอส 2566 พร้อมให้กู้ง่ายๆ เอกสารน้อย

เงินเดือน:

35,000 บาท/เดือน


อัตราดอกเบี้ย:

ไม่เกิน EIR ร้อยละ 5.04 ต่อปี


อายุ:

ไม่กำหนด

mymo ออมสิน แอพโอนเงินใช้สะดวก

เงินเดือน:

ไม่กำหนด


อัตราดอกเบี้ย:

ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย


อายุ:

15 ปีขึ้นไป

ยืมเงินออมสินอนุมัติภายใน 3-7 วัน

เงินเดือน:

ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน


อัตราดอกเบี้ย:

ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน


อายุ:

20 ปีขึ้นไป

เกร็ดความรู้

สัญลักษณ์ของเงินตราแลกเปลี่ยอัตรา

1.00
THB 0.00%
31.18
USD 0.00%
38.14
EUR 0.00%

Currency exchange rates in THB on June 1, 2021

เรา Facebook หน้า

-->