สินเชื่ออิ่มใจ

สมัครสินเชื่ออิ่มใจผ่านแอพ Mymo ได้แล้ววันนี้


เงินเดือน:

ไม่กำหนด


อัตราดอกเบี้ย:

3.99% ต่อปี


อายุ:

20 ปีขึ้นไป

สินเชื่ออิ่มใจ ช่วยร้านอาหาร เครื่องดื่มให้ดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในปี 2024 นี้ ส่งผลให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะร้านอาหาร เครื่องดื่ม และหาบเร่แผงลอ บรรดาร้านค้ามากมายต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของทางภาครัฐ จำกัดเวลาเปิด-ปิด หลีกเลี่ยงการให้นั่งทานภายในร้าน ให้ซื้อกลับบ้านแทน เป็นเหตุทำให้รายได้ของร้านอาหาร และเครื่องดื่มต่าง ๆ ลดน้อยลง ด้วยเหตุนี้ทางธนาคารออมสินจึงได้เปิดให้ลงทะเบียน สินเชื่ออิ่มใจ เพื่อช่วยเหลือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ลดปัญหาเงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชีได้จริงให้กับพี่น้องผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบลื่น และในวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ของสินเชื่ออิ่มใจออมสิน จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลย

สินเชื่ออิ่มใจสินเชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร และเครื่องดื่ม

บาดแผลเก่ายังไม่ทันหายดี ธุรกิจร้านอาหาร และเครื่องดื่มกลับต้องมาเผชิญกับความท้าทายอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดใหม่เป็นระลอกที่ 3 ซึ่งเป็นเหมือนกับบาดแผลที่ซ้ำเติมให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารต้องเผชิญกับปัญหารายได้ที่ลดลง ขาดสภาพคล่อง ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมากมาย เป็นเหตุหลายธุรกิจสู้ไม่ไหว และปิดตัวลงไป จึงเป็นเหตุให้ทางออมสินเปิดให้สมัครสินเชื่ออิ่มใจออมสินขึ้นมาผ่านแอพมายโมออมสิน

“สินเชื่ออิ่มใจ เป็นมาตรการสินเชื่อออมสินตามนโยบายรัฐของธนาคารออมสิน ปล่อยกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจให้กับร้านอาหาร และเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีรายละเอียดของสินเชื่ออิ่มใจออมสิน ดังนี้

 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 100,000 บาท
 • สินเชื่ออิ่มใจดอกเบี้ยแบบ Effective Rate 3.99% ต่อปี
 • ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน 5 ปี
 • ปลอดชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก
 • ไม่ต้องมีหลักค้ำประกัน

สินเชื่ออิ่มใจ กำหนดคุณสมบัติอย่างไร ใครสมัครได้บ้าง?

สินเชื่ออิ่มใจ จากธนาคารออมสินนี้ เป็นสินเชื่อที่ปล่อยให้กู้เริ่มต้นให้ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสินในวงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักค้ำประกัน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยผู้ประกอบการที่ต้องการจะสมัครสินเชื่ออิ่มใจออมสินจะต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน และต้องเป็นร้านค้าที่มีสถานประกอบการแบบถาวร ไม่เป็นร้านค้าแบบหาบเร่ แผงลอย อาทิเช่น

 • ภัตตาคาร ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า
 • ร้านอาหารในห้องแถว หรืออาคารพาณิชย์
 • ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ และรถ Food Truck

ทางธนาคารเปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจ แจ้งความประสงค์ขอกู้สินเชื่ออิ่มใจออมสินทาง Gsb.or.th ของธนาคาร และจะต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายของผู้กู้กับสถานประกอบการ และจะต้องยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียนด้วย การมีตัวตนของสินเชื่ออิ่มใจก็ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือร้านอาหารอะไรต่างๆได้ดี เนื่องด้วยความรุนแรงที่มีเพิ่มมาขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวมันแถบจะทำให้กิจการล้มลงเป็นแถวได้เลย

ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก วิธีในการสมัครสินเชื่ออิ่มใจออมสินออนไลน์

ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ ได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร (Gsb.or.th) ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา และจะเปิดให้กู้ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าจะครบวงเงินของโครงการ ซึ่งมีขั้นตอนในการยื่นขอกู้สินเชื่อร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

 • ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ Gsb.or.th ของธนาคาร
 • แนบรูปถ่ายสถานประกอบการ และหลักฐานการเป็นเจ้าของ ซึ่งทางธนาคารจะพิจารณาถึงคุณสมบัติในเบื้องต้น ภายใน 5 วันทำการ หลังการลงทะเบียน
 • เมื่อคุณสมบัติในเบื้องต้นผ่านเรียบร้อยแล้ว สามารถสมัครขอสินเชื่ออิ่มใจ ได้ทางแอปพลิเคชัน MyMo

ทางธนาคารจะพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อออมสินส่วนบุคคลให้ตามขนาดของธุรกิจ และความสามารถในการชำหนี้ขอผู้กู้ ซึ่งจะใช้เวลาอนุมัติไม่เกิน 7 วันทำการ และจะทำสัญญาผ่านแอพพลิเคชัน MyMo

มีร้านค้ามากมายกว่า 10,000 ร้านค้า ที่ได้รับผลกระทบรายได้ลดลงจากสถานการณ์ของโควิด 19 ทางธนาคารออมสินจึงปล่อยกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ” เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับร้านค้าทั้งหลายที่ได้รับความเดือดร้อน โดยหวังว่าสินเชื่ออิ่มใจวงเงิน 1 แสนบาทนี้ จะช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร และเครื่องดื่มทั้งหลาย สามารถดำเนินธุรกิจในสถานการณ์นี้ได้อย่างราบลื่น และมั่นคงต่อไป อย่างไรก็ดีสินเชื่ออิ่มใจก็ได้หมดเขตระยะเวลาการลวทะเบียนแล้ว หากกำลังมองหาสินเชื่อดีๆต้องไม่พลาดสินเชื่อออมสินผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินได้เลย ตอบโจทย์ทุกความต้องการในทุกๆสถานการณ์ที่ร้ายแรงต้องไม่พลาด

อัพเดทวันที่ 21 มีนาคม 2567


แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สนใจสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยเงื่อนไขน้อย

เงินเดือน:

30,000 บาท/เดือน


อัตราดอกเบี้ย:

ไม่เกินร้อยละ 20-22 ต่อปี


อายุ:

20 ปีขึ้นไป

baac family ช่วยแจ้งเตือนเรื่องเงินในบัญชี

เงินเดือน:

ไม่กำหนด


อัตราดอกเบี้ย:

ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย


อายุ:

20 ปีขึ้นไป

สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 รับวงเงินสูง

เงินเดือน:

ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว)


อัตราดอกเบี้ย:

ไม่กำหนด


อายุ:

20 ปีขึ้นไป

เกร็ดความรู้

สัญลักษณ์ของเงินตราแลกเปลี่ยอัตรา

1.00
THB 0.00%
31.18
USD 0.00%
38.14
EUR 0.00%

Currency exchange rates in THB on June 1, 2021

เรา Facebook หน้า

-->