สมัครสินเชื่ออิ่มใจ

สมัครสินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสิน


เงินเดือน:

ไม่ระบุรายได้


อัตราดอกเบี้ย:

ร้อยละ 3.99 ต่อปี


อายุ:

20 ปีขึ้นไป

 เงื่อนไขในการรับสมัครสินเชื่ออิ่มใจเบื้องต้น

สำหรับเงื่อนไขในการรับสมัครสินเชื่ออิ่มใจออมสินหรือลงทะเบียนอิ่มใจออมสิน ผู้ที่ลงทะเบียนต้องประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ร้านอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหารในห้าง ร้านอาหารประเภท Food Truck หรือร้านอาหารห้องแถว เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้สมัครสินเชื่ออิ่มใจยังต้องมีคุณสมบัติอีกอย่างที่สำคัญมาก ๆ คือ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 อย่างเห็นได้ชัดและต้องมีมีหนี้เสีย (NPL) อีกด้วย

สินเชื่อออมสินอิ่มใจเป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินแก่ผู้สมัครสินเชื่ออิ่มใจมากสุดคนละไม่เกิน 1 แสนบาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี ถึงแม้ว่า gsb สินเชื่ออิ่มใจจะไม่ใช่สินเชื่อออมสินล่าสุด แต่สินเชื่อออมสินอิ่มใจก็เป็นสินเชื่อธนาคารออมสินที่ดีและน่าสนใจอย่างมากในปี 2023 นี้ ฉะนั้น ใครที่อยากสมัครสินเชื่ออิ่มใจ ก็สามารถเช็คสิทธิ์สินเชื่ออิ่มใจก่อนได้ว่าท่านมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ 

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่ออิ่มใจ 2566 

สินเชื่อออมสินอิ่มใจเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ให้วงเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในปี 2566 โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสินเชื่ออิ่มใจนอกจากจะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติครั้งนี้แล้ว ผู้สมัครสินเชื่ออิ่มใจยังต้องไม่เป็นหนี้เสียอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนในการสมัครใช้บริการgsb สินเชื่ออิ่มใจเริ่มจากให้ท่านลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารออมสินและยินยอมให้ธนาคารเช็คสิทธิ์สินเชื่ออิ่มใจของท่านด้วยการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น หลังจากนั้นเมื่อท่านผ่านการอนุมัติก็ให้ดำเนินการลงทะเบียนอิ่มใจออมสินผ่านแอพ MyMo พร้อมกับเซ็นสัญญาผ่านแอพได้เลย

ท่านใดที่ผ่านการอนุมัติสมัครสินเชื่ออิ่มใจก็ต้องแสดงความยินดีด้วย เพราะนั่นหมายถึงท่านจะมีโอกาสนำเงินจากgsb สินเชื่ออิ่มใจจำนวน 1 แสนบาทมาหมุนเวียนในกิจการหรือพัฒนาต่อยอดกิจการของท่านให้ดีขึ้นได้ ส่วนใครที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจด้านอาหารก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะธนาคารออมสินยังมีสินเชื่อ 2566 อีกหลายประเภทที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน เช่น ใครที่มีคุณสมบัติเป็นอาชีพอิสระก็สามารถขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดออมสิน 10000 บาทได้เช่นกัน ถือได้ว่าสมัครสินเชื่ออิ่มใจก็เป็นสินเชื่อที่มีความน่าสนใจอยู่มาก ช่วยเหลือร้านอาหารต่างๆในยามเกิดวิกฤตได้เป็นอย่างดี

ยื่นสมัครสินเชื่ออิ่มใจ จำเป็นต้องแนบรูปถ่ายร้านค้าของตัวเองไหม?

เอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนในการสมัครสินเชื่ออิ่มใจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีรูปถ่ายร้านค้าของท่าน โดยท่านจะต้องถ่ายรูปร้านค้าให้ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อออมสินอิ่มใจ นอกจากนี้แล้ว หากเป็นไปได้ ท่านควรนำเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของร้านค้า เช่น ทะเบียนร้านค้าหรือสัญญาเช่าร้านแนบมาด้วย อีกทั้งการแนบแผนที่ร้านค้าก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อการสมัครสินเชื่ออิ่มใจเช่นกัน เพราะจำนวนวงเงินของgsb สินเชื่ออิ่มใจที่ท่านจะได้รับ จะมากหรือน้อยนั้นส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาจากเอกสารเหล่านี้ เพราะหากคุณสมบัติของท่านตรงตามเงื่อนไขทุกประการ แต่หากร้านค้าของท่านดูแล้วไม่ได้รับผลกระทบหนักเหมือนคนอื่น ๆ เช่นนี้แล้ว วงเงินที่ได้รับจากการลงทะเบียนอิ่มใจออมสินอาจจะไม่ได้มากเท่าไรนัก แต่หากร้านค้าของท่านมีสภาพที่ได้รับผลกระทบจริง ๆ อีกทั้งลูกค้าก็น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ก็เป็นไปได้ว่าวงเงินที่ได้รับจากการสมัครอาจจะเป็นวงเงินสูงสุด 1 แสนบาทก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้เองสมัครสินเชื่ออิ่มใจที่เปิดให้กับร้านอาหาร เครื่องดื่มต่างๆได้ขอสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนได้ยื่นกู้กัน แต่ในปัจจุบันสินเชื่อดังกล่าวก็ได้หมดเขตระยะเวลาการลงทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ก็สามารถติดตามสินเชื่อดีๆจากทางธนาคารออมสินที่ออกสินเชื่อเฉพาะการช่วยเหลือต่างๆ

อัพเดทวันที่ 24 เมษายน 2566


แหล่งเงินด่วนต่างๆ

กู้เงินผ่านสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยได้แล้ววันนี้

เงินเดือน:

7,500 บาท/เดือน


อัตราดอกเบี้ย:

ไม่เกินร้อยละ 17-25 ต่อปี


อายุ:

20-70 ปี

สมัครกู้ฉุกเฉินออมสินออนไลน์รับวงเงินโอนเข้าบัญชี

เงินเดือน:

30,000 บาท/เดือน


อัตราดอกเบี้ย:

0.10% ต่อเดือน


อายุ:

20-70 ปี

สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินปลอดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

เงินเดือน:

ไม่กำหนด


อัตราดอกเบี้ย:

0.35% ต่อปี


อายุ:

20 ปีขึ้นไป

เกร็ดความรู้

สัญลักษณ์ของเงินตราแลกเปลี่ยอัตรา

1.00
THB 0.00%
31.18
USD 0.00%
38.14
EUR 0.00%

Currency exchange rates in THB on June 1, 2021

เรา Facebook หน้า

-->