รัฐแจกเงินเยียวยาอะไรบ้าง โครงการแจกเงินของรัฐบาลล่าสุด มาตรการช่วยเหลือประชาชน

รัฐแจกเงินมาตรการช่วยเหลือพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการแจกเงินของรัฐบาลมีอะไรบ้าง?

หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 เกิดขึ้น จนล่าสุดนี้ก็เข้าสู่ระลอก 3 หลายคนประสบปัญหาทางการเงินอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมาก็มีโครงการรัฐบาลแจกเงินพื่อช่วยเหลือพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กัน (มาตรการช่วยเหลือ) แต่ถึงกระนั้นโครงการแจกเงินของรัฐบาลล่าสุดในปี 2566 (2023) นี้ก็มีผุดใหม่เหมือนกันจนหลายคนสับสนอยากรู้อย่างเจาะลึกเรื่องรัฐแจกเงิน โครงการแจกเงินของรัฐบาลมีอะไรบ้าง?

รัฐแจกเงินโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” 

เริ่นต้นกับโครงการที่รัฐบาลแจกเงินแรก คนละครึ่ง เฟส 3 ที่พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่จับจ่ายใช้สอยและพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่ แผงลอย ประเภทเครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป อาหาร บริการ ฯลฯ โดยกำหนดวงเงินให้ 3000 บาท แบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 1500 บาท ใช้ต่อวัน 300 บาท ประชาชนออก 150 บาท และรัฐบาลให้เงินเยียวยา 150 บาท ผ่านร้านค้าที่ร่วมรายการแบบโอนจ่ายจบ ครบแบบไม่ต้องไม่ยืมเงินด่วนออนไลน์

รัฐแจกเงินโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” 

รัฐแจกเงินต่อมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT สามารถใช้เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม ค่าบริการนวด สปา สินค้าทั่วไป ทำเล็บ ฯลฯ โดยจะมาในรูปแบบบัตรกำนัล e – Voucher สะสมวันละไม่เกิน 5000 บาท ต่อคนไม่เกิน 7000 บาท และจะได้รับ e-Voucher 15% ของยอดใช้จ่าย แต่ต่อคนไม่เกิน 3,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายจริง 41,000 – 60,000 บาท 

รัฐแจกเงินโครงการ “เพิ่มกำลังซื้อใหผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ”

โครงการแจกเงินของรัฐบาลนี้เป็นของผู้พิการ หรือผู้ที่ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง ไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นออนไลน์ได้เหมือนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่ 2566 ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ไม่มีมือถือ ฯลฯ โดยจะเป็นการจ่ายให้ร้านค้าธงฟ้า และร้านที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 แบ่งเป็น 6 เดือน เดือนละ 200 บาท รวม 1200 บาท ทั้งนี้ หากต้องการเปลี่ยนไปใช้โครงการรัฐแจกเงินคนละครึ่งเฟส 3 หรือยิ่งใช้ยิ่งได้แทน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ต้องยื่นความประสงค์ผ่านแอพเป๋าตัง

รัฐแจกเงินโครงการ “เพิ่มกำลังซื้อบัตรคนจน”

โครงการแจกเงินของรัฐบาลทั้งหมดสุดท้ายในปี 2566 (2023) เป็นเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 3 จำนวนเงิน 200 บาท นาน 6 เดือน รวม 1200 บาท (เท่าผู้พิการ) ซึ่งสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมรายการเดียวกับโครงการคนละครึ่ง เฟส 3  หวังว่าจะหมดความสงสัยรัฐแจกเงินอะไรบ้างไม่มากก็น้อย

โครงการช่วยเหลือของรัฐบาลมีอะไรบ้าง? ในปั 2566 (2023) คงหมดความสงสัยไว้เพียงเท่านี้ ซึ่งทุกโครงการรัฐแจกเงินนี้สามารถสมัครลงทะเบียนผ่านแอพกรุงไทยเน็คออนไลน์ได่ตามเว็บไซต์ที่ภาครัฐระบุ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินด้านจับจ่ายใช้สอย พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กัน เมื่อวิกฤตโควิด – 19 จบลงเมื่อไร เชื่อว่าเราทุกคนจะพบความสุขทั้งร่างกาย จิตใจ และการเงิน แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน

เกร็ดความรู้

สัญลักษณ์ของเงินตราแลกเปลี่ยอัตรา

1.00
THB 0.00%
31.18
USD 0.00%
38.14
EUR 0.00%

Currency exchange rates in THB on June 1, 2021

เรา Facebook หน้า

-->