สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

สมัครสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ


เงินเดือน:

9,000 บาท/เดือน


อัตราดอกเบี้ย:

ไม่กำหนดดอกเบี้ย


อายุ:

ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติคืออะไร?

รู้จักกับสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งเป็นมาตรการเงินกู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากธนาคารออมสิน สินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อที่ออกมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติธรรมชาติรวมไปถึงการช่วยเหลือน้ำท่วมด้วยเช่นกัน โดยการปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากธนาคารออมสินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ทำการยื่นกู้เงินกู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านสินเชื่อตัวนี้นำเงินไปหมุนเวียนในการประกอบอาชีพและนำไปเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพรวมไปถึงการดำรงชีวิตประจำวัน นอกจากนี้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติยังมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในเรื่องของหนี้สินซึ่งมีทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ จะเห็นได้ว่ามาตรการเยียวยาน้ำท่วมจากธนาคารออมสินผ่านสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้เป็นเงินกู้ฉุกเฉินที่ปล่อยออกมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างแท้จริง หากท่านสนใจยื่นขอสินเชื่อหรือกำลังพิจารณาสินเชื่อกับทางธนาคารออมสินผ่านสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติท่านสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารออมสินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วงเงินในการยื่นขอสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธนาคารออมสิน

หลายๆ คนอาจจะอยากยื่นขอสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดมากนัก เราจึงมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเงินกู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากธนาคารออมสินเพื่อช่วยให้ท่านที่ต้องการยื่นกู้สามารถดำเนินเรื่องได้ง่ายมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่ประภัยน้ำท่วมในครั้งนี้และต้องการเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วม เราจะพาท่านไปดูวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธนาคารออมสินกัน สำหรับสินเชื่อตัวนี้มีวงเงินสูงสุดในการกู้เงินฉุกเฉินออมสินอยู่ที่รายละไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมที่เราสามารถนำมาหมุนเวียนในชีวิตประจำวันในสถานการณ์แบบนี้ได้มากเลยทีเดียว นอกจากนี้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติยังปลอดชำระเงินต้นใน 3 เดือนแรกอีกด้วย ทำให้การปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินจากธนาคารออมสินในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติมีเงื่อนไขในการกู้ยืมที่ไม่ยุ่งยากมากนัก นอกจากจะมีวงเงินที่เหมาะสมแล้ว สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ภายใน 3 เดือน หลังจากมีการประกาศภัยพิบัตินั่นเอง

ทราบอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกัน!

มาทราบอัตราดอกเบี้ยในการขอสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติไปพร้อมๆ กัน! เนื่องจากสินเชื่อดังกล่าวเป็นสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมทำให้ในปีแรกนั้นทางธนาคารออมสินมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0% และในปีที่ 2-5 สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติมีอตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.85% ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากๆ สำหรับใครที่สนใจและต้องการยื่นกู้เงินกู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สินเชื่อจากธนาคารออมสินตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆ ทั้งในเรื่องของวงเงินและอัตราดอกเบี้ย หากท่านตัดสินใจจะทำการยื่นกู้ผ่านสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติท่านสามารถติดต่อกับทางธนาคารออมสินโดยตรงได้เลยแต่ท่านจะต้องดำเนินการยื่นกู้ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่ท่านประสบภัยพิบัติเพราะเงินกู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีเงื่อนไขสำหรับระยะเวลาโครงการที่ค่อนข้างชัดเจน ทั้งนี้เองสำหรับใครที่โดนทำร้ายทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น น้ำท่วม ภัยแล้ง ไฟไหม้ แผ่นดินไหว อะไรก็แล้วแต่ สามารถยื่นกู้ขอสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้จากธนาคารออมสิน ที่คอยออกสินเชื่อต่างๆที่มาจุนเจือช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆได้ไม่มากก็น้อย

อัพเดทวันที่ 24 เมษายน 2567


แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินปลอดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

เงินเดือน:

ไม่กำหนด


อัตราดอกเบี้ย:

0.35% ต่อปี


อายุ:

20 ปีขึ้นไป

KMA แอปธนาคารกรุงศรีแอพดีน่าใช้

เงินเดือน:

ไม่กำหนด


อัตราดอกเบี้ย:

ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย


อายุ:

15 ปีขึ้นไป

เงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมไม่ต้องมีหลักประกัน

เงินเดือน:

ไม่ระบุรายได้


อัตราดอกเบี้ย:

ปีแรก: 0%| ปีที่ 2-5: 0.85% ต่อเดือน


อายุ:

ไม่ระบุ

เกร็ดความรู้

สัญลักษณ์ของเงินตราแลกเปลี่ยอัตรา

1.00
THB 0.00%
31.18
USD 0.00%
38.14
EUR 0.00%

Currency exchange rates in THB on June 1, 2021

เรา Facebook หน้า

-->