เงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วม

เงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมไม่ต้องมีหลักประกัน


เงินเดือน:

ไม่ระบุรายได้


อัตราดอกเบี้ย:

ปีแรก: 0%| ปีที่ 2-5: 0.85% ต่อเดือน


อายุ:

ไม่ระบุ

นาคารออมสินปล่อยเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วม

จากสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันทำให้มีผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู่ทำให้ธนาคารออมสินปล่อยเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมซึ่งเป็นสินเชื่อฉุกเฉินที่ทางธนาคารออมสินปล่อยมาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 26 จังหวัด โดยเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมจากธนาคารออมสินในครั้งนี้ทางธนาคารออมสินได้แบ่งเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมทั้งหมด 3 สินเชื่อจัดเป็นเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสถานการณ์ในครั้งนี้โดยเฉพาะ

  • สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

สินเชื่อฉุกเฉินตัวแรกเป็นเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมที่ธนาคารออมสินได้ปล่อยออกมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีวงเงินในการกู้ยืมรายละ 50,000 บาท

  • สินเชื่อเคหะเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู่

สินเชื่อตัวที่สองเป็นสินเชื่อที่ทางธนาคารออมสินออกมาเพื่อที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมสินเชื่อเคหะเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู่มีวงเงินในการกู้ยืมรายละ 1 ล้านบาท

  • สินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับธุรกิจ SME

เงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมเพื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินเป็นสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ โดยเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมสำหรับธุรกิจ SME มีวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

คุณสมบัติในการยื่นกู้เงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมจากธนาคารออมสิน

สำหรับใครที่ต้องการขอกู้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากธนาคารออมสิน หรือกำลังพิจารณาการกู้ยืมจากเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมออมสินเราไปดูคุณสมบัติในการกู้ยืมสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อนกันเลย!

  1. สำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมจากธนาคารออมสินผ่านสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจะต้องเป็นผู้ประสบปัญหาจากภัยพิบัติธรรมชาติ
  2. ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อผู้ประสบภัยหรือต้องการยื่นขอเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมจะต้องมีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป
  3. จะต้องเป็นผู้ที่มีที่อยู่อาศัยที่สามารถติดต่อได้
  4. ผู้ยื่นกู้เงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมจากธนาคารออมสินผ่านสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะต้องไม่เป็นพนักงานของธนาคารออมสิน

ระยะเวลาในการยื่นขอสินเชื่อผ่านเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมออมสิน 2024

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากธนาคารออมสินหรือเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมที่เป็นมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากธนาคารออมสินในครั้งนี้มีระยะเวลาโครงการเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมผู้ยื่นกู้จะต้องดำเนินเรื่องภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู่ เพราะในครั้งนี้ทางธนาคารออมสินปล่อยเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมเป็นเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติทำให้การยื่นเรื่องขอสินเชื่อมีระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งหากใครต้องการยื่นกู้กับธนาคารออมสินผ่านเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมท่านควรเรียบดำเนินการเพื่อที่ธนาคารออมสินจะได้ดำเนินการพิจารณาการขอสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนี้เงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมก็มีข้อดีมากมายให้แก่ผู้ที่พบเจอประสบภัยน้ำท่วมต่างๆ ที่ทางธนาคารออมสินเปิดให้ยื่นกู้ที่คอยช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจัง สำหรับเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมก็เปิดให้เฉพาะตอนที่มีเหตุฉุกเฉินน้ำท่วมทำให้หลายคนต้องเดือดร้อนก็ลองยื่นขอสินเชื่อเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วม

อัพเดทวันที่ 24 เมษายน 2567


แหล่งเงินด่วนต่างๆ

cimb สินเชื่อบ้าน เปิดให้ยืมเงินผ่านทางออนไลน์ได้จริง

เงินเดือน:

15,000 บาท/เดือน


อัตราดอกเบี้ย:

ไม่เกินร้อยละ 5.93 ต่อปี


อายุ:

21-62 ปี

สมัครแอป ธกส ง่ายๆ ไม่ต้องไปแบงก์

เงินเดือน:

ไม่กำหนด


อัตราดอกเบี้ย:

ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย


อายุ:

15 ปีขึ้นไป

สมัครสินเชื่อบ้านกรุงศรีใช้เอกสารอะไรบ้างเช็คด่วน

เงินเดือน:

ไม่กำหนด


อัตราดอกเบี้ย:

ไม่เกินร้อยละ 4.45 ต่อปี


อายุ:

20-65 ปี

เกร็ดความรู้

สัญลักษณ์ของเงินตราแลกเปลี่ยอัตรา

1.00
THB 0.00%
31.18
USD 0.00%
38.14
EUR 0.00%

Currency exchange rates in THB on June 1, 2021

เรา Facebook หน้า

-->