ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน ทําใบรับรองเงินเดือนเองได้ไหม? 2023/2566

ความสำคัญของหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อขอสินเชื่อ 2023/2566

สำหรับในการขอสินเชื่อกับทางธนาคารส่วนใหญ่ธนาคารมักจะขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าคุณได้ทำงานกับบริษัทนั้นจริงหรือเปล่าซึ่งทางบริษัทจะออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ลูกน้องเมื่อลูกน้องมีความต้องการเพื่อที่จะไปทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ โดยในหนังสือรับรองเงินเดือนนั้นจะมีชื่อสกุล ตำแหน่งของคุณที่ทำงานอยู่ในบริษัทนั้นและนอกจากนี้ยังมีรายได้ต่อเดือนที่ได้รับอีกด้วย อาจจะมีค่าตอบแทนต่างๆและระยะเวลาในการทำงานเพราะเป็นการการันตีว่าคุณได้ทำบริษัทนี้มาแล้วเป็นเวลากี่ปีซึ่งการที่คุณทำงานกับบริษัทมานานแล้วจะทำให้คุณมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น สำหรับที่หัวกระดาษด้านบนของหนังสือรับรองเงินเดือนนั้นจะมีชื่อของบริษัทที่คุณทำงานอยู่โดยจะมีเลขที่ประจำตัวของผู้เสียภาษีของบริษัทนั้นๆและมีสถานที่ตั้งบริษัท เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อบริษัทนั้นด้วย หากลูกน้องของคุณต้องการทำใบรับรองเงินเดือนเองก็สามารถทำได้เช่นกันแต่ก็ต้องมีลายเซ็นของคุณในการกำกับไว้เพื่อยืนยันความถูกต้องเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองเงินเดือน

ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน

ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือนนั้นสามารถทำตามตัวอย่างของบริษัทอื่นได้หรือจะหาจากในอินเทอร์เน็ตซึ่งจะมีรายละเอียดและตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน คุณสามารถทำใบรับรองเงินเดือนเองได้เพียงแค่จะต้องมีแบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนที่ถูกต้องเพื่อที่ใช้ยื่นในการขอสินเชื่อกับธนาคาร แต่หากว่าคุณออกหนังสือรับรองเงินเดือนปลอมขึ้นมาเองนั้นโดยข้อความนั้นไม่ถูกต้องทางบริษัทอาจจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับคุณได้ สำหรับบริษัทใหญ่ๆนั้นผู้ที่ออกใบรับรองเงินเดือนให้คุณคือ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลเพราะการออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ลูกน้องนั้นถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับโดยจดหมายจะปิดผนึกไม่ให้คนอื่นสามารถเห็นข้อความหนังสือรับรองเงินเดือนได้ นอกจากนี้แล้วทางธนาคารอาจจะขอ statement ซึ่งคุณจะต้องทำการขอ statement บัญชีที่มีเงินเดือนเข้า-ออกย้อนหลัง 3 เดือนและจะต้องเซ็นสําเนาถูกต้องในทุกๆหน้านั้นด้วย

ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนสามารถใช้แทนอะไรได้ไหม

หากคุณไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนอาจจะใช้สลิปเงินเดือนเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณได้ทำงานกับที่บริษัทนี้จริงๆซึ่งสลิปเงินเดือนนั้นทางบริษัทจะทำการออกให้คุณในทุกๆเดือนซึ่งคุณสามารถนำสลิปเงินเดือนพร้อม statement ในแต่ละเดือนเพื่อเป็นหลักฐานให้กับทางธนาคารได้ดูว่า เราเป็นพนักงานประจำและได้ทำงานอยู่กับบริษัทนี้จริงแต่ทางที่ดีคุณอาจจะให้บริษัททำแบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อให้สะดวกต่อการทำธุรกรรมต่างๆเพราะยิ่งคุณมีเอกสารครบจะทำให้การอนุมัติสินเชื่อต่างๆได้เร็วขึ้นซึ่งตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือนก็สามารถหาได้ตามอินเทอร์เน็ต โดยจะมีรูปแบบที่หลากหลายเพียงแค่ทำใบรับรองเงินเดือนเองแล้วนำไปให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือนายจ้างของคุณเซ็นต์เพียงแค่นี้คุณก็จะได้หนังสือรับรองเงินเดือนแล้ว

เกร็ดความรู้

สัญลักษณ์ของเงินตราแลกเปลี่ยอัตรา

1.00
THB 0.00%
31.18
USD 0.00%
38.14
EUR 0.00%

Currency exchange rates in THB on June 1, 2021

เรา Facebook หน้า

-->