โครงการรัฐบาลเพิ่มกำลังซื้อ เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้วล่าสุด

เพิ่มกำลังซื้อคืออะไร? ใช่โครงการรัฐบาลที่สนับสนุนการใช้จ่ายตอนนี้หรือไม่? 

คนละครึ่ง, เรารักกัน, เราชนะหรือบัตรคนจน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการรัฐบาลที่ปล่อยออกมาเพื่อสวัสดิการและช่วยเหลือประชาชน 2566 ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายและผ่านเกณฑ์พิจารณาให้ได้รับสิทธิ โดยมากแล้วยึดจากอาชีพและฐานรายได้เป็นสำคัญ ซึ่งพักหลัก ๆ เชื่อว่าคุณคงได้ยินคำว่า “เพิ่มกำลังซื้อ” กันมาบ้างแล้ว ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายและสนับสนุนทางการเงิน โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มบัตรคนจนและสิทธิจากการสมัครเข้าร่วมโครงการความช่วยเหลือผ่านบัตรประชาชนในโครงการเราชนะ 

ถ้าจะให้เข้าใจกันง่าย ๆ แล้วว่าในส่วนของโครงการเพิ่มกำลังซื้อนั้นหากคุณมีสิทธิ์คนละครึ่งหรือเงินช่วยเหลือจากโครงการอื่นที่ไม่ใช่ทั้ง 2 ลักษณะข้างต้นก็ไม่สามารถขอรับสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวได้

ลงทะเบียนโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 2023 จำเป็นหรือไม่? ที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบอีกครั้ง

ด้วยเพราะเป็นเงินสนับสนุนจากสิทธิที่ได้ในโครงการรัฐบาลเฉพาะกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสิทธิเพิ่มกำลังซื้อบัตรประชาชนอันเป็นผลเนื่องมาจากความช่วยเหลือในโครงการเราชนะ ดังนั้นแล้วจำนวนเงินดังกล่าวที่ได้เพิ่มขึ้นมาไม่จำเป็นต้องสมัครหรือกรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียนเดิมหรือใหม่แต่อย่างใด เพราะสิทธินี้จะได้รับโดยอัตโนมัติ ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มนี้อยู่ในงบประมาณที่จำกัดคนละ 200-300 บาท ติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือนและเมื่อเช็คสิทธิโครงการพิ่มกำลังซื้อแล้วพบว่าเมื่อรวม ๆ แล้วจำนวนเงินที่ได้รับต่อคนจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาในปี 2566 มากถึง 1200-1500 บาทเลยทีเดียว

เงินเพิ่มกำลังซื้อเข้าวันไหน? และใช้จ่ายได้ทันทีหรือไม่? 

ที่ผ่านมาเงินสวัสดิการค่าใช้จ่ายจากบัตรคนจนจะเข้าในระบบทุก ๆ วันที่ 1 ของทุกเดือนและเช่นเดียมกันสำหรับใครที่กำลังลุ้นว่าเมื่อได้สมัครใช้สิทธิตามที่ตัวเองได้รับแล้วเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อจะเข้าวันไหน? คำตอบคือเงินจำนวนดังกล่าวจะเข้าพร้อม ๆ กับเงินที่ได้รับสิทธิตามปกติในแต่ละเดือน ด้วยเพราะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทำให้ฐานข้อมูลเดิมมีอยู่แล้วช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายไปยังผู้ที่อยู่ในโครงการ ซึ่งถามว่าเงินที่ได้จากโครงการเพิ่มกำลังซื้อใช้ยังไง? ต้องขอบอกเลยว่าคุณสามารถใช้จ่ายได้ทั่วไปจากร้านค้าที่รับชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือร้านอื่นที่ร่วมโครงการรัฐบาล แต่สิ่งที่คุณต้องทำความเข้าใจคือเงินที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มนี้จะเก็บสะสมไว้ใช้จ่ายในครั้งเดียวทั้งก้อนไม่ได้ต้องจ่ายให้หมดภายในเดือนนั้น ๆ ของปี 2566 

อัพเดทล่าสุด!! ไม่หมดแค่นั้นเช็คโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 2023 ยังมีโครงการอื่นอีกด้วย

ก่อนหน้านี้มีเพียงแค่สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและสิทธิจากการใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนเท่านั้นที่ได้รับเงินจากโครงการรัฐบาลเพิ่มขึ้นแต่เมื่อได้เช็คข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์พบว่ายังมีอีกหลายโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มกำลังซื้อในปี 2566 ให้มากขึ้น เช่น ยิ่งใช้ยิ่งดี คนละครึ่งเฟส 3 รอบเก็บตกหรือโครงการเราเที่ยวด้วยกันและถึงแม้ว่าผู้ที่ได้รับสิทธิจากการลงทะเบียนหรือได้สมัครในโครงการดังกล่าวจะต้องจ่ายเงินส่วนตัวด้วยส่วนหนึ่งแต่นั่นก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มกำลังความสามารถในการใช้จ่ายได้เช่นกัน 

ถึงแม้มีการยกเลิกโครงการเพิ่มกำลังซื้อหรือหมดระยะลงทะเบียนผ่านออนไลน์ไปแล้วบ้างในบางโครงการแต่ก็ยังมีโครงการรัฐบาลที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ ตามมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราในฐานะผู้บริโภคก็ต้องติดตามข่าวกันเป็นระยะ ๆ เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิที่ได้รับและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายปี 2023 ให้กลับมาดีขึ้น

เกร็ดความรู้

สัญลักษณ์ของเงินตราแลกเปลี่ยอัตรา

1.00
THB 0.00%
31.18
USD 0.00%
38.14
EUR 0.00%

Currency exchange rates in THB on June 1, 2021

เรา Facebook หน้า

-->